میلگرد پلی آمید Nylatron GS با قطر 115 میلی متر

میلگرد پلی آمید Nylatron GS با قطر 115 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 3,200,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 12/8 کیلو گرم
در حال حاضر تمام شده

Copyright Portal Pastel