میلگرد پلی آمید Nylatron GS با قطر 20 میلی متر

میلگرد پلی آمید Nylatron GS با قطر 20 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 140,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 0/5 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel