میلگرد پلی آمید Nylatron GS با قطر 125 میلی متر

میلگرد پلی آمید Nylatron GS با قطر 125 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 3,800,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 15/2 کیلو گرم
در حال حاضر تمام شده

Copyright Portal Pastel