میلگرد پلی آمید Nylatron GS با قطر 150 میلی متر

میلگرد پلی آمید Nylatron GS با قطر 150 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 5,500,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 22 کیلو گرم
در حال حاضر تمام شده

Copyright Portal Pastel