میلگرد پلی آمید Nylatron GS با قطر 40 میلی متر

میلگرد پلی آمید Nylatron GS با قطر 40 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 476,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 1/7 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel