میلگرد پلی آمید Nylatron GS با قطر 80 میلی متر

میلگرد پلی آمید Nylatron GS با قطر 80 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 1,792,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 6/4 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel