میلگرد پلی اتر اترکتون PEEK 1000 با قطر 15 میلی متر

میلگرد پلی اتر اترکتون PEEK 1000 با قطر 15 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 4,320,000 تومان
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
تعداد: 

Copyright Portal Pastel