میلگرد پلی اتر اترکتون PEEK 1000 با قطر 30 میلی متر

میلگرد پلی اتر اترکتون PEEK 1000 با قطر 30 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 8,800,000 تومان
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
وزن: 1/1 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel