میلگرد پلی اتر اترکتون PEEK 1000 با قطر 45 میلی متر

میلگرد پلی اتر اترکتون PEEK 1000 با قطر 45 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 18,000,000 تومان
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
وزن: 2/25 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel