میلگرد پلی اتر اترکتون PEEK 1000 با قطر 60 میلی متر

میلگرد پلی اتر اترکتون PEEK 1000 با قطر 60 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 31,600,000 تومان
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
وزن: 3/95 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel