میلگرد پلی اتر اترکتون PEEK 1000 با قطر 180 میلی متر

میلگرد پلی اتر اترکتون PEEK 1000 با قطر 180 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 277,600,000 تومان
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
وزن: 34/7 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel