میلگرد پلی اتر اترکتون PEEK 1000 با قطر 40 میلی متر

میلگرد پلی اتر اترکتون PEEK 1000 با قطر 40 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 14,000,000 تومان
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
وزن: 1/75 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel