میلگرد پلی اتر اترکتون PEEK CA30 با قطر 80 میلی متر

میلگرد پلی اتر اترکتون PEEK CA30 با قطر 80 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 34,200,000 تومان
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
وزن: 7/6 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel