میلگرد پلی اتر اترکتون PEEK CA30

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
3,000,000 تومان
2,808,000 تومان
وزن: 1/95 کیلو گرم
زمان تحویل: 45 روز پس از ثبت سفارش
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
4,584,000 تومان
4,291,200 تومان
وزن: 2/98 کیلو گرم
زمان تحویل: 45 روز پس از ثبت سفارش

Copyright Portal Pastel