میلگرد پلی اتر اترکتون PEEK CA30

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
8,775,000 تومان
وزن: 1/95 کیلو گرم
زمان تحویل: 60 روز پس از ثبت سفارش
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
13,410,000 تومان
وزن: 2/98 کیلو گرم
زمان تحویل: 60 روز پس از ثبت سفارش

Copyright Portal Pastel