ورق پلی اتیلن PE

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: TEPHLON
403,000 تومان
وزن: 6/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
539,400 تومان
وزن: 8/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
654,000 تومان
وزن: 10/9 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
780,000 تومان
وزن: 13 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
1,050,000 تومان
وزن: 17/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
1,320,000 تومان
وزن: 22 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
1,599,000 تومان
وزن: 26/65 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
1,950,000 تومان
وزن: 32/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
2,574,000 تومان
وزن: 42/9 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
3,120,000 تومان
وزن: 52 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
3,780,000 تومان
وزن: 63 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
4,440,000 تومان
وزن: 74 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
4,980,000 تومان
وزن: 83 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
6,480,000 تومان
وزن: 108 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
7,560,000 تومان
وزن: 126 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
8,880,000 تومان
وزن: 148 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
10,140,000 تومان
وزن: 169 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
12,600,000 تومان
وزن: 210 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
13,740,000 تومان
وزن: 229 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
Copyright Portal Pastel