ورق پلی اتیلن HDPE

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: TEPHLON
403,000 تومان
وزن: 6/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
539,400 تومان
وزن: 8/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
632,200 تومان
وزن: 10/9 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
754,000 تومان
وزن: 13 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
1,015,000 تومان
وزن: 17/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
1,276,000 تومان
وزن: 22 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
1,545,700 تومان
وزن: 26/65 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
1,885,000 تومان
وزن: 32/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
2,488,200 تومان
وزن: 42/9 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
3,016,000 تومان
وزن: 52 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
3,654,000 تومان
وزن: 63 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
4,292,000 تومان
وزن: 74 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
4,814,000 تومان
وزن: 83 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
6,264,000 تومان
وزن: 108 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
7,308,000 تومان
وزن: 126 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
8,584,000 تومان
وزن: 148 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
9,802,000 تومان
وزن: 169 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: TEPHLON
12,180,000 تومان
وزن: 210 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: TEPHLON
در حال حاضر تمام شده
13,282,000 تومان
وزن: 229 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
Copyright Portal Pastel