میلگرد پلی آمید روغنی LFX

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
390,000 تومان
وزن: 3 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
481,000 تومان
وزن: 3/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
728,000 تومان
وزن: 5/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
Copyright Portal Pastel