میلگرد و ورق پلی اتیلن HD 500

TIVAR-500ورق پلی اتیلن ضد سایش HD500 و میلگرد پلی اتیلن ضد سایش HD500 با نام مستعار ورق PE UHMW و یا میلگرد PE UHMW محصولی از شرکت های  Mitsubishi Chemical Advanced Materials   و یا  Gehr Kunststoffwerk   در رنگ ها و ابعاد زیر عرضه می گردد:

 

میلگرد HD500:

• از قطر 20 [میلیمتر] الی 200 [میلیمتر]

• با طول های 1000 [میلیمتر] و 2000 [میلیمتر]

• به رنگ های

 

ورق HD500:

• از ضخامت 8 [میلیمتر] الی 160 [میلیمتر]

• با عرض های 1000 [میلیمتر]، 1220 [میلیمتر]، 2000 [میلیمتر] و 2020 [میلیمتر]

• با طول های 2020 [میلیمتر]، 3050 [میلیمتر]، و 6150 [میلیمتر]

• به رنگ های

 

مشخصات فنی پلی اتیلن ضد سایش HD500