گرانول پلی اتر اتر کتون PEEK

گرانول پلی اتر اتر کتون PEEK

قیمت فروش اینترنتی: 9,000,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 1 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel