میلگرد پلی وینیلیدین فلوراید PVDF

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
35,464,500 تومان
34,965,000 تومان
وزن: 99/9 کیلو گرم
زمان تحویل: 45 روز پس از ثبت سفارش
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
11,999,000 تومان
11,830,000 تومان
وزن: 33/8 کیلو گرم
زمان تحویل: 45 روز پس از ثبت سفارش

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
7,881,000 تومان
7,770,000 تومان
وزن: 22/2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
5,289,500 تومان
5,215,000 تومان
وزن: 14/9 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
4,295,500 تومان
4,235,000 تومان
وزن: 12/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
3,496,750 تومان
3,447,500 تومان
وزن: 9/85 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
2,627,000 تومان
2,590,000 تومان
وزن: 7/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
1,952,500 تومان
1,925,000 تومان
وزن: 5/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
1,402,250 تومان
1,382,500 تومان
وزن: 3/95 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
887,500 تومان
875,000 تومان
وزن: 2/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
692,250 تومان
682,500 تومان
وزن: 1/95 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
514,750 تومان
507,500 تومان
وزن: 1/45 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
213,000 تومان
210,000 تومان
وزن: 0/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
Copyright Portal Pastel