ورق پلی آمید PA6G

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
در حال حاضر تمام شده
7,439,900 تومان
7,187,700 تومان
وزن: 252/2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
در حال حاضر تمام شده
5,805,600 تومان
5,608,800 تومان
وزن: 196/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
5,168,400 تومان
4,993,200 تومان
وزن: 175/2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
4,460,400 تومان
4,309,200 تومان
وزن: 151/2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
در حال حاضر تمام شده
3,681,600 تومان
3,556,800 تومان
وزن: 124/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
2,950,000 تومان
2,850,000 تومان
وزن: 100 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
در حال حاضر تمام شده
2,548,800 تومان
2,462,400 تومان
وزن: 86/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
2,265,600 تومان
2,188,800 تومان
وزن: 76/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
1,840,800 تومان
1,778,400 تومان
وزن: 62/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
1,557,600 تومان
1,504,800 تومان
وزن: 52/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Zell-Metall Engineering Plastic
1,135,750 تومان
1,097,250 تومان
وزن: 38/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Gehr Kunststoffwerk
927,300 تومان
899,200 تومان
وزن: 28/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

Copyright Portal Pastel