ورق پلی اتیلن TIVAR 1000

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
2,514,750 تومان
وزن: 23/95 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
4,158,000 تومان
وزن: 39/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
5,197,500 تومان
وزن: 49/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
6,237,000 تومان
وزن: 59/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
8,316,000 تومان
وزن: 79/2 کیلو گرم
زمان تحویل: 7 روز پس از ثبت سفارش
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
3,118,500 تومان
وزن: 29/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
2,079,000 تومان
وزن: 19/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
1,544,400 تومان
وزن: 11/88 کیلو گرم
زمان تحویل: 7 روز پس از ثبت سفارش

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
10,363,500 تومان
وزن: 98/7 کیلو گرم
زمان تحویل: 7 روز پس از ثبت سفارش
Copyright Portal Pastel