ورق پلی اتیلن TIVAR 1000

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
1,021,680 تومان
وزن: 23/76 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
در حال حاضر تمام شده
1,702,800 تومان
وزن: 39/6 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
2,128,500 تومان
وزن: 49/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
در حال حاضر تمام شده
2,554,200 تومان
وزن: 59/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
در حال حاضر تمام شده
3,405,600 تومان
وزن: 79/2 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
1,277,100 تومان
وزن: 29/7 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
891,000 تومان
وزن: 19/8 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
605,880 تومان
وزن: 11/88 کیلو گرم
زمان تحویل: 60 روز پس از ثبت سفارش

Copyright Portal Pastel