ورق پلی اتیلن TIVAR 1000

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
523,800 تومان
وزن: 11/64 کیلو گرم
زمان تحویل: 60 روز پس از ثبت سفارش
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
708,100 تومان
وزن: 19/4 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
1,062,150 تومان
وزن: 29/1 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
در حال حاضر تمام شده
2,660,000 تومان
وزن: 76 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
در حال حاضر تمام شده
1,995,000 تومان
وزن: 57 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
1,662,500 تومان
وزن: 47/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
در حال حاضر تمام شده
1,330,000 تومان
وزن: 38 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز
شرکت سازنده: Quadrant Engineering Plastics
838,080 تومان
وزن: 23/28 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

Copyright Portal Pastel