ورق پلی اتیلن TIVAR 1000

مرتب سازی: orderby نمایش:
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
1,722,600 تومان
وزن: 11/88 کیلو گرم
زمان تحویل: 45 روز پس از ثبت سفارش
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
2,574,000 تومان
وزن: 19/8 کیلو گرم
زمان تحویل: 45 روز پس از ثبت سفارش

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
3,113,500 تومان
وزن: 23/95 کیلو گرم
زمان تحویل: 45 روز پس از ثبت سفارش
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
3,861,000 تومان
وزن: 29/7 کیلو گرم
زمان تحویل: 45 روز پس از ثبت سفارش

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
5,148,000 تومان
وزن: 39/6 کیلو گرم
زمان تحویل: 7 روز پس از ثبت سفارش
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
6,435,000 تومان
وزن: 49/5 کیلو گرم
زمان تحویل: همان روز

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
7,722,000 تومان
وزن: 59/4 کیلو گرم
زمان تحویل: 45 روز پس از ثبت سفارش
شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
10,296,000 تومان
وزن: 79/2 کیلو گرم
زمان تحویل: 45 روز پس از ثبت سفارش

شرکت سازنده: Mitsubishi Chemical Advanced Materials
12,831,000 تومان
وزن: 98/7 کیلو گرم
زمان تحویل: 45 روز پس از ثبت سفارش
Copyright Portal Pastel