میلگرد و ورق PTFE خالص

TEPHLON-PTFEورق پی تی اف ای خالص و میلگرد پی تی اف ای خالص با نام مستعار ورق PTFE Virgin و یا میلگرد PTFE Virgin محصولی از کشور چین در رنگ ها و ابعاد زیر عرضه می گردد:

 

میلگرد PTFE Virgin:

• از قطر 5 [میلیمتر] الی 350 [میلیمتر]

• با طول های 1000 [میلیمتر] و 2000 [میلیمتر]

• به رنگ های

 

ورق PTFE Virgin:

• از ضخامت 0.1 [میلیمتر] الی 30 [میلیمتر]

• با عرض های 1000 [میلیمتر] و 1200 [میلیمتر]

• با طول های 1000 [میلیمتر]، 1200 [میلیمتر]، و 2000 [میلیمتر]

• به رنگ های

 

مشخصات فنی PTFE خالص