میلگرد پلی اتر اترکتون PEEK CA30 با قطر 50 میلی متر

میلگرد پلی اتر اترکتون PEEK CA30 با قطر 50 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 13,950,000 تومان
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
وزن: 3/1 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel