میلگرد پلی آمید PA6 با ضخامت 25 میلی متر

میلگرد پلی آمید PA6 با ضخامت 25 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 140,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 0/7 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel