میلگرد ای بی اس ABS با قطر 120 میلی متر

جدید
میلگرد ای بی اس ABS با قطر 120 میلی متر
میلگرد ای بی اس ABS با قطر 120 میلی متر میلگرد ای بی اس ABS با قطر 120 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 243,900 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 13/55 کیلو گرم
در حال حاضر تمام شده

Copyright Portal Pastel