میلگرد ای بی اس ABS با قطر 35 میلی متر

جدید
میلگرد ای بی اس ABS با قطر 35 میلی متر
میلگرد ای بی اس ABS با قطر 35 میلی متر میلگرد ای بی اس ABS با قطر 35 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 33,600 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 1/2 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel