میلگرد پی وی سی PVC با قطر 30 میلی متر

میلگرد پی وی سی PVC با قطر 30 میلی متر میلگرد پی وی سی PVC با قطر 30 میلی متر میلگرد پی وی سی PVC با قطر 30 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 103,500 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 1/15 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel