میلگرد پی وی سی PVC با قطر 45 میلی متر

میلگرد پی وی سی PVC با قطر 45 میلی متر میلگرد پی وی سی PVC با قطر 45 میلی متر میلگرد پی وی سی PVC با قطر 45 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 220,500 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 2/45 کیلو گرم
در حال حاضر تمام شده

Copyright Portal Pastel