میلگرد پی وی سی PVC با قطر 100 میلی متر

میلگرد پی وی سی PVC با قطر 100 میلی متر میلگرد پی وی سی PVC با قطر 100 میلی متر میلگرد پی وی سی PVC با قطر 100 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 327,600 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 11/7 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel