میلگرد پلی پروپیلن PP با قطر 25 میلی متر

میلگرد پلی پروپیلن PP با قطر 25 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 48,720 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 0/58 کیلو گرم
در حال حاضر تمام شده

Copyright Portal Pastel