میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 85 میلی متر

میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 85 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش سازنده: 741,000 تومان
قیمت فروش اینترنتی: 561,600 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 7/8 کیلو گرم
در حال حاضر تمام شده

Copyright Portal Pastel