میلگرد پلی آمید PA6 PLA با قطر 85 میلی متر

میلگرد پلی آمید PA6 PLA با قطر 85 میلی متر

میلگرد پلی آمید PA6 PLA با قطر 85 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 459,900 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 7/3 کیلو گرم
در حال حاضر تمام شده

Copyright Portal Pastel