میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 85 میلی متر (پیشنهاد ویژه)

پیشنهاد ویژه
میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 85 میلی متر (پیشنهاد ویژه)

رنگ:
با طول:

قیمت فروش سازنده: 693,500 تومان
قیمت فروش اینترنتی: 525,600 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 7/3 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel