میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 110 میلی متر

جدید
میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 110 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 1,210,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 12/1 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel