میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 110 میلی متر (پیشنهاد ویژه)

پیشنهاد ویژه
میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 110 میلی متر (پیشنهاد ویژه)

رنگ:
با طول:

قیمت فروش سازنده: 1,149,500 تومان
قیمت فروش اینترنتی: 871,200 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 12/1 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel