میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 120 میلی متر

میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 120 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 5,510,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 14/5 کیلو گرم
در حال حاضر تمام شده

Copyright Portal Pastel