میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 120 میلی متر

جدید
میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 120 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 1,595,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 14/5 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel