میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 140 میلی متر

میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 140 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 2,475,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 19/8 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel