میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 170 میلی متر

میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 170 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 10,982,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 28/9 کیلو گرم
در حال حاضر تمام شده

Copyright Portal Pastel