میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 130 میلی متر

میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 130 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش سازنده: 1,634,000 تومان
قیمت فروش اینترنتی: 1,238,400 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 17/2 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel