میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 130 میلی متر (پیشنهاد ویژه)

پیشنهاد ویژه
میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 130 میلی متر (پیشنهاد ویژه)

رنگ:
با طول:

قیمت فروش سازنده: 1,419,500 تومان
قیمت فروش اینترنتی: 1,202,400 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 16/7 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel