میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 115 میلی متر

میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 115 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش سازنده: 1,273,000 تومان
قیمت فروش اینترنتی: 964,800 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 13/4 کیلو گرم
در حال حاضر تمام شده

Copyright Portal Pastel