میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 115 میلی متر (پیشنهاد ویژه)

پیشنهاد ویژه
میلگرد پلی آمید PA6G با قطر 115 میلی متر (پیشنهاد ویژه)

رنگ:
با طول:

قیمت فروش سازنده: 1,225,500 تومان
قیمت فروش اینترنتی: 928,800 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 12/9 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel