میلگرد پلی اتر اترکتون PEEK GF30 با قطر 40 میلی متر

میلگرد پلی اتر اترکتون PEEK GF30 با قطر 40 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 23,760,000 تومان
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
وزن: 2/4 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel