میلگرد پلی اتر اترکتون PEEK GF30 با قطر 50 میلی متر

میلگرد پلی اتر اترکتون PEEK GF30 با قطر 50 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 37,125,000 تومان
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
وزن: 3/75 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel