میلگرد پلی آمید Nylatron GS با قطر 180 میلی متر

میلگرد پلی آمید Nylatron GS با قطر 180 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 8,075,000 تومان
زمان تحویل: همان روز
وزن: 32/3 کیلو گرم
در حال حاضر تمام شده

Copyright Portal Pastel