میلگرد پلی اتر اترکتون PEEK 1000 با قطر 140 میلی متر

میلگرد پلی اتر اترکتون PEEK 1000 با قطر 140 میلی متر

رنگ:
با طول:

قیمت فروش اینترنتی: 172,000,000 تومان
زمان تحویل: لطفا تماس بگیرید
وزن: 21/5 کیلو گرم
تعداد: 

Copyright Portal Pastel