فرایند Pokas Arcadian Recycle در بازیافت PP

دسته: مقالات منتشر شده در 18 دی 1400
نوشته شده توسط Admin بازدید: 603

ارزیابی ایمنی فرایند Pokas Arcadian Recycle Ltd در بازیافت پلی پروپیلن (PP) و پلی اتیلن چگالی بالا (HDPE) بعنوان مواد در تماس با ماده غذایی

نظریۀ علمی هیئت EFSA در مورد آنزیم ها، طعم دهنده ها و پردازش مواد در تماس با ماده غذایی به ارزیابی فرایند بازیافت Pokas Arcadian Recycle Ltd می پردازد. ورودی این فرایند PP یا HDPE است که برای بسته بندی مواد غذایی استفاده می شود. در این فرایند، PP و HDPE آسیاب شده، شسته شده و قبل از اکسترود شدن به گرانول خشک می شوند. پلاستیک های بازیافتی کاربرد گسترده ای در بسته بندی مواد غذایی داشتند. ای هیئت پس از بررسی اطلاعات ارائه شده به این نتیجه رسید که فرایند Pokas به اندازه کافی مشخص نشده است. با توجه به اطلاعات ارسال شده به EFSA، مشخص نشده است که فرایند بازیافت Pokas می تواند هرگونه آلودگی ورودی PP و HDPE را کاهش داده و سلامتی انسان را تهدید نکند.

 

مواد و اقلام پلاستیکی بازیافتی تنها در صورتی که حاوی پلاستیک بازیافتی باشند، در بازار عرضه می شوند. قبل از انجام فرایند بازیافت، گزارش EFSA از میزان ایمنی آن ضروری است. این رویه در ماده 5 مقررات (EC) شماره 282/20081 کمیسیون 27 مارس 2008 درمورد مواد پلاستیکی بازیافتی که با ماده غذایی در تماس هستند، و ماده 8 و 9 مقررات (EC) شماره 1935/20042 پارلمان اروپا و شورای 27 اکتبر 2004 درمورد مواد و اقلامی که با ماده غذایی در تماس هستند، مقرر شده است. طبق این رویه، صنعت درخواستها را به مقامات ذیصلاح کشورهای عضو ارسال می کند که درخواست ها را برای ارزیابی به EFSA ارسال می کنند. در این مورد، EFSA درخواستی مبنی بر ارزیابی فرایند بازیافت Pokas با شماره ثبت RECYCLE130 در اتحادیه اروپا از مقام ذی صلاح یونان دریافت کرد. EFSA طبق ماده 5 مقررات (EC) شماره 282/2008 کمیسیون 27 مارس 2008 در مورد مواد پلاستیکی بازیافتی که با ماده غذایی در تماس هستند، موظف است خطرات ناشی از مهاجرت مواد را ارزیابی کند. علاوه بر این، میزان خطرات و چالش های این مواد و اقلام بازیافتی همراه با نظریه های علمی در رابطه با فرایندهای بازیافت مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. مواد PP و HDPE بعنوان ورودی فرایند و همچنین شرایط استفاده از PP و HDPE بازیافتی بخشی از این ارزیابی محسوب می شوند.

 

همانطور که قبلآ هم گفته شد، فرایند بازیافت Pokas Arcadian Recycle Ltd برای بازیافت PP و HDPE که با مواد غذایی در تماس هستند، در نظر گرفته شده است. PP و HDPE بطور جداگانه جمع آوری شده تیمار می شوند. از طریق این فرایند، از PP و HDPE برای بسته بندی میوه ها و سبزیجات استفاده می شود. مواد دریافتی به سه طبقه تقسیم می شوند:

1: مواد اسقاطی و اوراق

2: مواد بسته بندی اولیه از سیستم های جمع آوری تأیید شده همچون صنایع غذایی و همچنین صنایع فرآوری مواد غذایی

3: سیستم مدیریت بازیافت تأیید شده

 

به گفته متقاضی، مواد به ذرات خیلی ریز (پولک مانند) آسیاب شده، شسته شده و خشک می شوند؛ در ادامه بصورت گرانول اکسترود می شوند. از این گرانول های بازیافتی (با و یا بدون ترکیب با مواد بکر) برای تولید جعبه جدید، ظروف بسته بندی میوه و سبزیجات در دماهای مختلف (دمای محیط، پایین تر و انجماد) منجمد استفاده می شود. ماده ورودی در فرایند بازیافت PP و HDPE برای بسته بندی مواد غذایی نیز مدنظر قرار می گیرند. این مواد بعد از جمع آوری و آسیاب، در مراحل زیر فرآوری می شوند:

1: قبلآ در آب شسته شده، و آسیاب می شوند؛ پس از شسته شدن در آب اسیدی، شسته شده، سانتریفیوژ و خشک می شوند.

2: پولک های خشک شده در خلآ بصورت گرانول اکسترود می شوند؛ گرانول های بازیافتی از لحاظ محتوای ترکیبات فرّار، غیر فرّار یا ترکیبات قطبی نیمه فرّار بررسی می شوند.

 

این گرانول های بازیافتی مرحله دوم بصورت (100 درصد بازیافتی) یا با PP و HDPE بکر برای اهداف زیر استفاده می شوند:

الف: جعبه های بسته بندی میوه ها و سبزیجات برای نگهداری در دمای محیط

ب: ظروف بسته بندی برای نگهداری میوه و سبزیجات در دمای کمتر از دمای محیط

پ: ظروف بسته بندی ثانویه مواد غذایی ذخیره شده در دمای  محیط یا پایین تر

ت: بسته بندی مواد غذایی با یک مانع عملکردی بین مواد بسته بندی شده و مواد غذایی

 

مواد ورودی فرایند بازیافت شامل PP و HDPE مورد استفاده در صنایع غذایی می شود. مواد دریافتی خریداری شده ابتدا بررسی و دسته بندی می شوند؛ بطور جداگانه تفکیک شده و پردازش می شوند. همچنین این مواد دریافتی با توجه به منشآ آنها به سه دسته تقسیم بندی می شوند:.

- ضایعات PP یا HDPE در تولید

- مواد بسته بندی اولیه از سیستم های جمع آوری توافق شده همچون صنایع غذایی و همچنین صنایع فرآوری مواد غذایی

- سیستم مدیریت بازیافت تأیید شده

 

سپس بعد از آسیاب ماده به دست آمده، مواد اضافی مانند اجسام فلزی قبل از ورود به فرایند بازیافت را جدا می کنند. این فرایند برای پردازش PP و HDPE که در Pakos Arcadian Recycle Ltd بعنوان فرایند دسته ای محسوب می شوند، بشرح زیر ارائه شده است:

- مرحله اول: آسیاب کردن، شستن و خشک کردن: در این مرحله مواد ابتدا از قبل در آب شسته می شوند، سپس آسیاب شده و در آب اسیدی (اسید استیک) شسته می شوند. در آخر، پولک ها در آب شسته شده و خشک می شوند.

- مرحله دوم: گرانولاسیون: پولکها در خلأ اکسترود شده و گرانول تولید می شود.

 

به گفته درخواست کننده، گرانول ها را میتوان در مراحل بعدی با مواد بکر مخلوط کرد؛ با خلأ اکسترود کرده و برای تولید محصولاتی مانند سینی آنها را ترمفورد کرد. این فرایند با پارامترهای عملیاتی تعریف شدۀ زمان، دما و فشار عمل می کند. برای نشان دادن قابلیت ضد آلودگی این فرایند بازیافت Pokas Arcadian Recycle Ltd، یک آزمایش چالشی به EFSA پیشنهاد شد؛ ورقه های PP با مواد شیمیایی تولوئن، کلروفرم، استئارت روی، بنزوفنون و لیندان که بعنوان آلاینده های جایگزین استفاده می شوند آلوده شدند. این جایگزین ها شامل وزن مولکولی و قطبیت های مختلف برای پوشش دادن کلاس های شیمیایی احتمالی در آلاینده های اصلی هستند. ازطرفی، PP و HDPE موادی با خواص فیزیکی مشابه از لحاظ آلودگی زدایی (یعنی ضرایب انتشار مشابه) هستند. علاوه براین به گفته درخواست کننده، هر دو ماده تحت شرایط یکسان در فرایند Pokas Arcadian بازیافت می شوند؛ بنابراین، آزمون چالش تنها بر روی مواد PP انجام شد. نتایج حاصل از این آزمون در جدول زیر ارائه شده است.

 

جدول 1:

Decontamination efficiency of the process of the recycling process Pokas Arcadian 

 

فرایند Pokas Arcadian Recycle Ltd به درستی برای هیئت EFSA مشخص نشده است. درخواست کننده براساس اطلاعات ارسال شده به EFSA شواهد کافی ارائه نداد؛ مبنی بر اینکه فرایند بازیافت Pokas Arcadian Recycle Ltd قادر به کاهش هر گونه آلودگی در ورودی PP و HDPE است که سلامت انسان را به خطر می اندازد.