آنالیز PVC در صنعت جوینری

دسته: مقالات منتشر شده در 22 مرداد 1401
نوشته شده توسط Admin بازدید: 236

مطالعۀ تجربی شناخت فرصت های پایدار؛ آنالیز پلی وینیل کلراید (PVC) در صنعت جوینری با استفاده از مدل فرایند توسعه پایدار تقویت شده

این مقاله به تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر شناسایی فرصت های پایدار با استفاده از یک مدل فرایند پایداری تقویت شده می پردازد. این مدل از دو فاکتور مهم، دانش و انگیزه، و یک متغیر میانجی استفاده می کند. در اینجا، ما کارآفرینان این صنعت را مورد مطالعه قرار داده و به این نتیجه رسیدیم که اگرچه بازارگرایی و جهت گیری کارآفرینی پایدار شناخت فرصت های پایدار را به طور قطع و مثبت تحت تأثیر قرار می دهد، متغیرهای دیگر مانند دانش محیطی/ اجتماعی و آگاهی از توسعه پایدار یا تمرکز بر موفقیت از حمایت کمتری برخوردار هستند. از بین تمام متغیرهای مورد تجزیه و تحلیل، ادراک تهدید محیطی/ اجتماعی و نوع دوستی نسبت به دیگران ضعیف ترین تأثیر را بر شناخت فرصت ها دارد. در نهایت، به این نتیجه رسیدیم که تعبیه اجتماعی دارای تأثیر تعدیل کنندگی بر شناخت فرصت های پایدار است؛ حتی اگر پیامدهای متفاوتی به همراه داشته باشد.

 

کارآفرینی فرایندی است که بر کشف، ایجاد و بهره برداری از فرصت ها توسط کارآفرینان متمرکز است. از این رو، محور اصلی تمام فعالیت های کارآفرینی شناخت فرصت های تجاری پایدار است. به این ترتیب، شامل مجموعه ای از اقدامات خلاقانه و راهبردی حول فرصت های شناسایی شده می شود. از طرفی، کارآفرینان بسیار ریسک پذیر بوده و برای بهره بردن از این فرصت ها، به شیوه های فعال و نوآورانه دست می زنند. اگرچه کارآفرینی سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی و توسعه پایدار دارد، اما اثرات زیست محیطی مخربی نیز در پی دارد. از این رو، محققان و کارشناسان بر این باورند که کارآفرینان باید با ایجاد تعادل بین فعالیت های خود و اهداف زیست محیطی جامعه، نقش فعالی در این زمینه داشته باشند. متأسفانه، کسب و کار آنها – شرکت های کوچک و متوسط (SME)- باید با کمبود منابع طبیعی کنار بیایند که علاوه بر مشکلات زیست محیطی ناشی از آنها، مشارکت کارآفرینان پایدار را دچار مشکل می کند؛ به این معنا نیست که آنها محیط زیست را نادیده می گیرند. ابتکارات آنها اعلب با ایجاد اشتغال یا کمک به توسعه پایدار می تواند به بهبود جامعه کمک کند. جدا از این موارد، کاملآ مشهود است که درک مشخصی از کارآفرینان و نقش کارآفرینی در توسعه پایدار وجود ندارد. علیرغم اینکه از قدیم الایام کارآفرینی بعنوان تسهیل کننده و تعیین کنندۀ تغییرات اجتماعی شناخته شده است اما اطلاعات کمتری از چگونگی شناخت و استفادۀ کارآفرینان از فرصت های پایدار وجود دارد.

 

با اینکه بیشتر تحقیقات در حوزه کارآفرینی پایدار بر کشورهای توسعه یافته متمرکز است، اقتصادهای کمتر توسعه یافته مانند رومانی نادیده گرفته می شوند. اگرچه رومانی در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، یک اقتصاد پیرامونی با ویژگی های متفاوت در اتحادیه اروپا است، بررسی نظریه ها و مدل های مختلف کارآفرینی پایدار در زمینه های خاص این نکته را تأیید می کند. همچنین، باید این نکته را در نظر بگیریم که بیشتر ادبیات کارآفرینی پایدار مفهومی و تجویزی بوده و اغلب از لحاظ تجربی معتبر نیستند. این مطالعه براساس مدل فرایند پایداری تقویت شده صورت گرفته است که بیان می کند توانایی کارآفرینان برای شناخت فرصت های پایدار تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل است که مهم ترین آنها دانش و انگیزه است. ما همچنین تعبیه اجتماعی را بعنوان یک عامل تعدیل کننده در شناخت این فرصت ها مورد بررسی قرار دادیم. این مدل به این دلیل انتخاب شد که یکی از معدود مدل هایی است که به وضوح شناخت فرصت های پایدار را در بر می گیرد، در حالی که به نظر می رسد اکثر محققان این گام مهم در کارآفرینی پایدار را کنار گذاشته اند. با توجه به سطح دانش ما، اولین بار است که این مدل به صورت تجربی آزمایش می شود. این مطالعه با هدف بررسی استفاده از PVC در صنعت نجاری انجام شده است که به دلیل استفاده از PVC و به تبع آن افزایش نگرانی های زیست محیطی، مورد جالبی برای کارآفرینی پایدار محسوب می شود. در عین حال، سکان بازار در دست چندین شرکت بزرگ است با اینکه فعالیت شرکت های کوچکتر تحت تأثیر عوامل بیرونی یا انگیزه های ناپایدار نیست. با این حال، این صنعت امکان مطالعۀ مدل فرایند پایداری تقویت شده را به ما می دهد زیرا این پایداری عمدتآ با انتخاب کارآفرینان پیش می رود و اتحادیه اروپا یا دولت رومانی نقشی در تعیین آن ندارند. در یک کلام، هدف از این مقاله توسعه ادبیات کارآفرینی، به ویژه جنبۀ کارآفرینی پایدار است. یافته های حاصل از این مقاله عوامل مؤثر بر شناخت فرصت های پایدار را ارتقاء بخشیده و محققان و متخصصان را قادر می سازد تا درک بهتری از این فرایند داشته باشند.

 

این مطالعه با هدف تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر شناخت فرصت های پایدار و همچنین، آزمایش تجربی مدل فرایند پایداری تقویت شده در صنعت نجاری PVC در رومانی انجام شد. در اینجا بر دو فاکتور اصلی دانش که شامل محیط طبیعی/ اجتماعی، توسعه پایدار، بازارگرایی و کارآفرینی می شود و انگیزه که در بر گیرندۀ ادراک تهدید محیطی یا اجتماعی، نوع دوستی نسبت به دیگران و موفقیت است تمرکز کردیم؛ در حالی که تعبیه اجتماعی بعنوان یک تعدیل کننده عمل می کند. تحقیقات ما از دو لحاظ به حوزه کارآفرینی پایدار کمک می کند. اول، این نتایج به دست آمده بینش مفیدی از نحوۀ شناخت فرصت های پایدار توسط کارآفرینان ارائه می دهد. دوم، به تجزیه و تحلیل اثرات تعدیل کنندگیِ تعبیۀ اجتماعی که ارزیابی آن کار دشواری است، می پردازد. این مطالعه نشان می دهد که مدل فرایند پایداری تقویت شده می تواند شناخت این فرصت ها را پیش بینی کند. با این حال، اعتبارسنجی آن در صنایع مختلف، SME ها و حتی کشورهای مختلف بسیار دشوار است. فرضیه های زیادی وجود دارد که تا حدودی پشتیبانی می شوند و حتی ممکن است نشان دهندۀ حساسیت مدل های فرصت های پایدار به این حوزۀ مطالعاتی باشند. وجود این فرضیات نتایج حاصل از این مطالعه را بیشتر تأیید می کند زیرا مشخص شد که تعبیه اجتماعی شناخت فرصت های پایدار را تعدیل می کند. اما با این اوصاف، برخی محدودیت ها را نیز باید در نظر گرفت همچون:

1. مشکل در تعریف بیشتر متغیرها، زیرا این مدل از لحاظ مفهومی تکامل نیافته است.

2. نمونه کوچک

3. این واقعیت که ما فقط بخش اول مدل، یعنی شناخت فرصت ها را در نظر می گیریم.

4. عدم انجام مطالعات اضافی، زیرا این اولین آزمون تجربی برای مدل فرایند پایداری تقویت شده است.

 

قصد داریم در تحقیقات آینده با گنجاندن بخش دوم مدل در این مطالعه، بهره برداری از فرصت های پایدار را گسترش دهیم. باتوجه به شناخت فرصت های پایدار، دو متغیر دیگر هم وجود دارند که ما آنها را بررسی نکرده ایم: اول، رویدادها و روندهای بحرانی؛ دوم، توانمندسازها و موانع نهادی که بایستی مورد بررسی قرار گیرند. همچنین، قصد داریم مدل فرایند توسعه پایدار تقویت شده را در زمینه های مختلف جغرافیایی، صنعتی و غیره آزمایش کنیم تا اعتبارسنجی آنها بیشتر مورد ارزیابی قرار دهیم.