بررسی سرطان در کارگران صنعت لاستیک مصنوعی

دسته: مقالات منتشر شده در 07 شهریور 1401
نوشته شده توسط Admin بازدید: 425

تجزیه و تحلیل اولیه از مواجهه شغلی با بوتادین 3-1، استایرن و سرطان لنفوهماتوپوتیک در بین کارگران مرد در صنعت لاستیک مصنوعی

در اینجا، ما روند مرگ و میر کارگران صنعت لاستیک مصنوعی در امریکای شمالی بین سال های 2009-1944 را مورد بررسی قرار داده و 11 سال داده های مرگ و میر را به تحقیقات قبلی اضافه کرده ایم. این تجزیه و تحلیل از رگرسیون کاکس برای بررسی رابطۀ مواجهه - پاسخ بین بوتادین 3-1 (BD) و استایرن (STY)، لوسمی (114 مورد مرگ و میر)، لنفوم غیرهوچکین (NHL) (89 مورد) و مولتیپل میلوما (MM) (48 مورد) استفاده کرد. الگویی از نسبت های نرخ افزایش یکنواخت در دهک های BD ppm و روند مواجهه-پاسخ آماری مثبت و معناداری برای BD ppm و لوسمی استفاده شد. با استفاده از BD ppm پیوسته و تغییر شکل نیافته، ضریب رگرسیون β که فقط برای سن تنظیم شده است، 10¯⁴ × 2.6 بود؛ ضریب رگرسیون تنظیم شده برای سن، سال تولد و نژاد 10¯⁴ × 2.9 بود. همچنین، ppm در STY ارتباط مثبت مواجهه-پاسخ با لوسمی را نشان داد. STY و BD به شدت همبستگی داشتند و اثرات جداگانه این دو عامل را نمی توان تخمین زد. برای NHL، الگویی از نسبت های نرخ تقریبآ یکنواخت افزایشی در دهک های قرار گرفته در معرض STY دیده شد اما درمورد BD، نه. این روند از لحاظ آماری در یکی از پنج مدلی که از معیارهای مختلف مواجهۀ STY استفاده می کردند و برای سن و سایر متغیرهای کمکی تنظیم می شد، مفهوم و معنا داشت. مقدار ppm در BD و STY با MM همراه نبود. تجزیه و تحلیل حاضر نشان دهندۀ رابطۀ مثبت مواجهه - پاسخ بین مواجهه با BD و لوسمی بود. این نتایج به دست آمده همراه با سایر تحقیقات و اطلاعات بیولوژیکی این فرضیه را تأیید می کند که BD (یا مواجهه با بوتادین) باعث بروز لوسمی در انسان می شود. مواجهه با استایرن (STY) هم رسمآ با ابتلا به لوسمی مرتبط بود اما اثر مستقل آن به دلیل همبستگی قوی آن با BD قابل تشخیص نیست و هیچ عامل خارجی برای ارتباط بین استایرن و لوسمی وجود ندارد. STY، نه BD، به طور مثبت با NHL مرتبط بود. تفسیر این نتیجه نامشخص است زیرا داده های مواجهه-پاسخ از لحاظ آماری دقیق نبودند و به دلیل نبودن استناد کافی برای اثبات علیّت از دیگر مطالعات، این مطالعه هیچ گونه استدلالی برای وجود ارتباط بین BD یا STY و MM ارائه نمی دهد.

 

کارگران شاغل در صنعت تولید لاستیک مصنوعی در معرض بسیاری از مواد شیمیایی من جمله مونومرهای بوتادین 3-1 (BD)، استایرن (STY)، شورت استاپ ها، امولسیفایرها، فعال کننده ها، اصلاح کننده ها، کاتالیزورها، اسیدهای رقیق، آنتی اکسیدان ها، روغن ها، کربن سیاه و حلال ها هستند. آژانس بین المللی سرطان (IARC) با استناد به شواهد کافی در مورد انسان و حیوان، BD را در فهرست اولین گروه از ماده های سرطان زا در انسان طبقه بندی کرد. در سال 2012، IARC داده های جدید را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که شواهد کافی مبنی بر اینکه BD باعث ابتلای اندام های هماتولنفاتیک در انسان به سرطان می شود، و همچنین با توجه به افزایش خطر ابتلا به سرطان خون در مطالعات اپیدمیولوژیک در میان کارگران شاغل در صنعت لاستیک استایرن - بوتادین (SBR)، افزایش خطر ابتلا به سرطان خون و لوسمی و لنفوم در بین کارگران صنعت مونومر BD وجود دارد. برنامه ملی سم شناسی (NTP) هم با توجه به شواهد کافی از سرطان زایی BD در انسان و مطالعات مکانیکی، BD را بعنوان "سرطان زای معروف در انسان" طبقه بندی کرده است که باعث ابتلا به سرطان های لوسمی، لنفوسارکوم و رتیکولوسارکوم می شود. IARC با استناد به شواهد محدود در حیوانات آزمایشگاهی و شواهد ناکافی در انسان، استایرن (STY) را در گروه دوم از سرطان زاها در انسان معرفی کرده است. بافتا و همکارانش مطالعات اپیدمیولوژیک STY و سرطان را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که هیچ شواهد ثابتی بر اثبات رابطه بین مواجهۀ STY و سرطان لنفوهماتوپیتیک (LHC) یا برای لنفوم یا لوسمی وجود ندارد. هاف و اینفات در مطالعه دیگری گفتند که STY و استایرن 8-7 اکسید باید براساس داده های حیوانی و انسانی بعنوان مواد سرطان زای بالقوه برای انسان در نظر گرفته شوند. NTP استایرن را با توجه به گزارش مرگ و میر یا بروز سرطان لوسمی، لنفوم یا LHC و افزایش سطح DNA و آسیب ژنتیکی در این قسم از کارگران، بعنوان "پیش بینی منطقی از یک مادۀ سرطان زا برای انسان" دسته بندی کرده است.

 

ما قبلآ داده های اپیدمیولوژیک مردان شاغل در صنعت لاستیک مصنوعی امریکای شمالی را جمع آوری و تحلیل کردیم. در آخر، گزارشی از علت مرگ در بین آنها نیز ارائه دادیم. تجزیه و تحلیل قبلی از بررسی مواجهه شغلی کارگران مرد، به بررسی میزان مرگ در بین 17.924 مرد شاغل در هشت کارخانه را در بازه زمانی 1998-1994 پرداخت و نشان داد که علت اصلی ابتلا به سرطان خون ممکن است مواجهه با BD یا BD همراه با سایر مواد شیمیایی باشد. این مطالعه به هیچ رابطۀ مشخصی بین مواجهه با BD یا STY و لنفوم غیرهوچکین (NHL) یا مولتیپل میلوم (MM) پی نبرد. در اینجا، علت مرگ کارگران تا سال 2009 بررسی شد و داده های 11 سال پیش هم برای آپدیت کردن نتایج در آینده، به آن افزوده شد. علاوه براین، ما یک تجزیه و تحلیل اولیه از روابط مواجهه-پاسخ بین BD یا STY و لوسمی، NHL و MM را براساس داده های حاصل از مطالعۀ اکتبر 2014 ارائه می دهیم. جمع آوری داده ها برای آپدیت کردن مطالعات همچنان ادامه دارد؛ با این حال، از آنجایی که فقط چند گواهی فوت اضافی به دست می آید، نتایج گزارش شده در مقالات آینده کمی متفاوت تر از آنچه در اینجا گزارش شده است، خواهند بود.

 

به طور خلاصه، باید گفت که تحلیل های حاضر از وجود یک رابطۀ مواجهه - پاسخ بین قرار گرفتن تجمعی با BD و لوسمی حمایت می کنند. این نتایج همراه سایر تحقیقات و اطلاعات بیولوژیکی این تفسیر را تأیید می کند که BD باعث ابتلا به سرطان خون در انسان می شود. رابطه مثبتی نیز بین مواجهه با STY و لوسمی مشاهده شد اما تأثیر مستقل آن به دلیل همبستگی قوی با BD قابل تشخیص نیست. هیچ حمایت خارجی برای یک انجمن سرطان خون ناشی از STY وجود ندارد. نتایج حاصل از این مطالعه ارتباط بین BD و NHL یا بین BD و STY یا MM را تأیید نمی کند. به نظر می رسد که STY در برخی از تحلیل ها با NHL در ارتباط است. با این حال، داده ها از لحاظ آماری دقیق نیستند و سایر مطالعات انجام شده روی کارگران با مواجهه شغلی بالا با STY، پشتیبانی ثابتی برای تفسیر علّی یافته های ما ارائه نمی دهد.