ظروف پلی اتیلن در کشت واریته گوجه فرنگی

دسته: مقالات منتشر شده در 27 اسفند 1402
نوشته شده توسط Admin بازدید: 321

استفاده از ظروف کشت پلی اتیلن در کشت واریته گوجه فرنگی کاشی امان

هدف از این مطالعه ارزیابی کشت رقم گوجه فرنگی "کاشی امان" در ظروف مختلف است که تغییرات قابل توجهی در پارامترهای رشد، الگوهای گلدهی و بازدهی مشاهده شد. از بین تمام ظروف، کیسه های پلی اتیلن سفید (T3) به طور مداوم بیشترین مقادیر تولید را در اکثر پارامترها مانند ارتفاع بوته، تعداد برگ، شاخه و ریشه، آغاز گلدهی و بازدهی داشتند. کیسه های پلی اتیلن سفید به عنوان بهترین ظرف کشت رقم گوجه فرنگی کاشی امان در شرایط زراعی و اقلیمی چویخادان، چاتیسگر شناخته شدند.

 

گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum L) یکی از سبزیجاتی است که به طور گسترده در هند کشت می شود. در باغچه های خانگی برای مصرف سبزیجات تازه کشت شده و به بازار عرضه می شود. گوجه فرنگی رسیده حاوی 94 درصد آب بوده و منبع خوبی از ویتامین های آ، ب و ث است که ارزش غذایی بالایی دارد. گوجه فرنگی همچنین اشتها آور بوده، یبوست را برطرف می کند و طعم مطبوعی دارد. کیسه های رشد برای کشت گوجه فرنگی در مناطق شهری که مساحت محدودی دارند مناسب هستند. از آنها می توان برای باغبانی در باغ های بالکن کوچک برای تولید غذای سالم استفاده کرد. اندازه ظرف بزرگ بر رشد گیاه تأثیر می گذارد و حتی ممکن است رشد ریشه و اندام هوایی، تجمع زیست توده و گلدهی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. بسیاری از کشاورزان از کیسه های رشد برای کشت سبزیجات استفاده می کنند اما اطلاعات دقیقی از نیاز به گلدان یا کیسه برای یک محصول خاص در دست نیست. برای به حداکثر رساندن عملکرد و کیفیت گوجه فرنگی بایستی شرایط رشد بهینۀ گیاه فراهم شود. استفاده از ظروف رشد مناسب یک اقدام مهم در کشت و تولید گوجه فرنگی است.

 

همان طور که در جدول زیر آمده است، ارتفاع بوته و تعداد برگ در روش های مورد مطالعه در اینجا به طور قابل توجهی متفاوت است.

 

جدول 1:

 Performance of tomato under different growing containers

 

بالاترین ارتفاع بوته (88.08 سانتیمتر) و بیشترین تعداد برگ (72.43) 90 روز پس از استفاده از کیسه های پلی اتیلن سفید (T3) ثبت شد. این نتایج به دست آمده با یافته های اکتر و همکارانش مطابقت دارد. بیشترین تعداد شاخه اولیه (5.54) و بیشترین تعداد شاخه فرعی (61/10) نیز در کشت با کیسه های پلی اتیلن سفید (T3) مشاهده شد. علاوه براین، افزایش تعداد شاخه می تواند به افزایش گلدهی و تولید میوه، درنهایت، به افزایش بازدهی منجر شود. باتوجه به جدول 1، با استفاده از کیسه های پلی اتیلن سفید بالاترین قطر ساقه (1.47 سانتیمتر) ثبت شد. همچنین اکتر و همکارانش، اسلام و همکارانش، شارما و همکارانش به نتایج مشابهی دست یافتند. داده های ارائه شده در جدول زیر بیشترین طول ریشه (15.25 سانتی متر) را با کمک کیسه های پلی اتیلن سفید (T3) ثبت کرده است درحالی که بیشترین تعداد ریشه های اولیه (6.07) و بیشترین تعداد ریشه های فرعی نیز در همین روش مشاهده شده است.

 

جدول 2:

 Performance of root traits of tomato under different growing containers

 

ریشه های بلندتر جذب بهتر مواد مغذی و سلامت کلی گیاه را تضمین می کنند. بیشترین سطح ریشه (192.18 سانتیمتر مربع)، وزن تازه ریشه (43.30 گرم) و وزن خشک ریشه (5.00 گرم) در روش استفاده از کیسه های پلی اتیلن سفید (T3) ثبت شد که با روش های کیسه های سبز (T1) و گلدان های پلاستیکی (T2) برابر بود. به طور کلی، داده های به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که کیسه های پلی اتیلن سفید، سبز و گلدان های پلاستیکی بیشترین مساحت سطح ریشه را فراهم می کنند، درحالی که کیسه های پارچه ای به شدت رشد ریشه گوجه فرنگی را محدود می کنند. پرامانیک و همکارانش به نتایج مشابهی در این زمینه رسیدند. روزهای آغاز گل دهی فاکتور مهمی در تولید محصول، به ویژه محصولات چند برداشتی مانند سبزیجات است. روزهای آغاز گلدهی (36.24 روز) و تا 50 درصد گلدهی (47.36 روز) در روش کیسه های پلی اتیلن سفید مشاهده شد که باتوجه به جدول زیر با کیسه های سبز و گلدان های پلاستیکی قابل قیاس بود.

 

جدول 3:

 Flowering and fruiting behavior of tomato crop in different growing containers

 

سومیا نیز در گزارشات خود نتایج مشابهی را بیان کرده است. ازلحاظ تعداد گل در هر خوشه، بیشترین تعداد گل (4.62) در کیسه های پلی اتیلن سفید مشاهده شد که با کیسه های سبز (4.46) و گلدان های پلاستیکی (4.38) همتراز بود. همچنین بیشترین تعداد میوه در هر خوشه (4.71) و بیشترین تعداد میوه در بوته (33.39) در روش کیسه های پلی اتیلن سفید مشاهده شد. تفاوت در تولید را می توان به تفاوت در خواص ظروف رشد مانند در دسترس بودن مواد مغذی، ظرفیت نگهداری آب، هوادهی وغیره نسبت داد که رشد و بهره وری گیاه را تحت تاثیر قرار می دهند. نتایج حاصل از این مطالعه با یافته های کومار و همکارانش مطابقت دارد. باتوجه به داده های ارائه شده در جدول زیر، بیشترین میوه دهی در روزهای اولیه (66.34)، بیشترین وزن میوه (70.63 گرم) و بیشترین قطر میوه (4.52 سانتی متر) در روش کیسه های پلی اتیلن سفید مشاهده شد که با روش کیسه های سبز و گلدان های پلاستیکی همتراز بود.

 

جدول 4:

 Performance of yield parameters under different growing containers

 

ظروفی که رشد سریعتر گیاه را فراهم می کنند، موجب برداشت زودهنگام میوه نیز می شوند. وزن و قطر میوه ها بسیار مورد توجه کشاورزان است زیرا ارزش و سوددهی آنها را در بازار تعیین می کنند. فتوسنتات ها محصولات فتوسنتزی هستند که در برگ های گیاه سنتز شده و به میوه منتقل می شوند. افزایش تجمع فتوسنتات ها در سه روش کیسه های سبز (T1)، گلدان های پلاستیکی (T2) و کیسه های پلی اتیلن سفید (T3) ممکن است به افزایش قطر و وزن میوه بزرگتر کمک کنند. نتایج به دست آمده در این پژوهش با یافته های اسلام و همکارانش پشتیبانی می شود. داده های ارائه شده در جدول 4 نگرش هایی از عملکرد بوته تحت تاثیر روش های مختلف کشت گوجه فرنگی در انواع کیسه های کشت بذر ارائه می دهند. باتوجه به تحلیل داده ها، بالاترین عملکرد گیاه با متوسط 2.36 کیلوگرم در روش استفاده از کیسه های پلی اتیلن سفید مشاهده شد. این نتایج به دست آمده با عملکرد مشاهده شده در روش های کیسه سبز (2.27 کیلوگرم) و کیسه های پلی اتیلن سیاه (T4) (2.15 کیلوگرم) قابل مقایسه است. بازدهی بالاتر به معنای دسترس بیشتر در بازار و سود بالقوه است. عواملی مانند دسترسی به مواد مغذی، آب، نور خورشید و همچنین رشد و قدرت گیاهان می توانند موجب تفاوت در عملکرد روش های مختلف شوند. به طور کلی، این نتایج با یافته های شارما و همکارانش مطابقت دارد.

 

جمع بندی

این مطالعه به بررسی عملکرد واریته گوجه فرنگی کاشی امان در ظروف مختلف کشت می پردازد. نتایج به دست آمده نشان داد که نوع ظروف تاثیر قابل توجهی بر پارامترهای مختلف رشد، گلدهی، عملکرد و کیفیت گوجه فرنگی دارند. از بین ظروف، کیسه های پلی اتیلن سفید (T3) به طور مداوم بالاترین مقادیر را در اکثر پارامترها ازجمله ارتفاع بوته، تعداد برگ، شاخه ها و ریشه، آغاز گلدهی، عملکرد میوه و همچنین کیفیت آن داشتند. کیسه های سبز (T1) و گلدان های پلاستیکی (T2) نیز عملکرد قابل مقایسه ای را نشان دادند. در مقابل، کیسه های پارچه ای (T6) کمترین مقادیر را ثبت کرد. انتخاب مناسب ظرف کشت نقش مهمی در بهینه سازی رشد، عملکرد و کیفیت گوجه فرنگی واریته کاشی امان دارد. در نتیجه، کیسه های پلی اتیلن سفید به عنوان بهترین ظروف برای کشت گوجه فرنگی واریته کاشی امان در شرایط کشاورزی-اقلیمی چویخادان، چاتیسگر شناسایی شدند.